Chính sách vận chuyển

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN MINH Y ĐƯỜNG

Miễn phí vận chuyển cho tất cả các bệnh nhân trên toàn quốc.